Uitgebreid sollicitatieformulier voor Chauffeurs
Copyright 2014 - ChauffeursBalie - Alle rechten voorbehouden.
 
Onderwerp
Naam:
Email:
Adres
Wat is uw huidige salaris ?
Hoe bent u op onze website terecht gekomen ?
Telefoon:
BSN (sofinummer)
Geboortedatum DDMMJJJ
Geboorteplaats
Nee
Provincie
N.v.t.
Ja
WERKERVARING
Bij welk vervoer ligt uw voorkeur
Anders, namelijk (max. 40 tekens)
Wie is uw huidige werkgever ?
Ander, namelijk (Max. 40 tekens)
Bakwagen
Welke dienstbetrekking heeft uw voorkeur ?
CV Meesturen
Postcode
Woonplaats:
Rijbewijs categorie
Mobiel:
Ja
Chauffeursdiploma ?
Zo ja, wanneer is deze afgegeven ? DDMMJJJ
Nee
Heeft u bijscholingen op rijvaardigheidsgebied gevolgd ?
Zo ja, Welke ?
RIJBEVOEGDHEID
Wat is uw opzegtermijn ?
Hoeveel ervaring (in jaren) heeft u in de volgende categorieen ?
Trekker-Oplegger
Duur
Naam Werkgever
Waar heeft u bovenstaande ervaring opgedaan ?